Header Ads

Thiếu nguyên liệu thô trong sản xuất thiết bị điện

Một số yếu tố nguyên liệu đầu vào quan trọng dùng trong sản xuất các thiết bị điện của các ngành công nghiệp trong nước như thép cán nguội Grain Oriented (CRGO) Thép dưới BIS 3024 (được sử dụng trong sản xuất của Transformers) và Tấm thép có độ dày trên 150 mm dưới BIS 2002 (sử dụng trong sản xuất Máy phát điện) không được sản xuất tại Việt Nam.
Ngoài ra nguyên liệu đó được đáp ứng thông qua nhập khẩu từ một vài nhà sản xuất thiết bị điện trên toàn thế giới. Vụ Công nghiệp nặng (DHI), tham vấn với các bên liên quan chuẩn bị các nghiệp Sứ mệnh Kế hoạch Việt Nam Thiết bị Điện 2012-2022 với một xem để thúc đẩy và hỗ trợ sự phát triển tương lai của ngành công nghiệp thiết bị điện trong nước và tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu của mình.
Kế hoạch nhiệm vụ đưa ra vào ngày 24 Tháng Bảy năm 2013 hình thành được đề nghị của một tập đoàn của các nhà sản xuất thép trong nước và ngành công nghiệp điện sử dụng, phát triển công nghệ ở Việt Nam để sản xuất trong nước của CRGO. Hơn nữa, vấn đề sản xuất bản địa của CRGO thép đã được thảo luận trong các cuộc họp khác nhau được tổ chức tại Bộ Công nghiệp nặng (DHI),       Bộ thép và sản xuất năng lực cạnh tranh quốc gia của Hội đồng (NMCC) với sự tham gia của các bên liên quan khác nhau. Thông tin này được đưa ra bởi các Bộ trưởng Bộ Nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp nặng và công nghiệp trong bài trả lời cho một câu hỏi bằng văn bản.

No comments

Powered by Blogger.